ایلان ماسک رویای استفاده چندباره از موشک‌های فالکون ۹ را در سر دارد

اسپیس‌ایکس شرکتی است که در حوزه صنایع فضایی مشغول به کار است. ایلان ماسک مدیر و موسس این شرکت رویای استفاده چندباره از موشک‌های فالکون ۹ این شرکت را در سر دارد. اسپیس‌ایکس نشان داده توانایی فرود آوردن موشک‌های فالکون ۹ خود را دارد. این موشک‌ها که اصولا قابلیت استفاده مجدد دارند تا به حال […]

Continue Reading